Velkommen til Styrelsen for Patientsikkerheds whistleblower-ordningI STPS´s whistleblowerordning er det muligt anonymt og sikkert at indberette interne forhold, som er i strid med lovgivningen, grov chikane og andre kritisable interne forhold i styrelsens forvaltning af opgaver.

Formålet med whistleblowerordningen er at skabe mulighed for, at man kan ytre sig om kritisable forhold internt i styrelsen uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowererordningen er placeret i whistleblowerenheden, der organisatorisk er placeret i styrelsens ledelsessekretariat.

Hvem kan whistleblowe?Hvilke forhold kan indberettes?
IT-systemet som understøtter whistleblower-ordningen hostes af virksomheden D4, som også står for vores Infonet. Indberetning, e-mailadresse mv. videregives anonymt til Whistleblower-enheden i styrelsen og der sikres derved fuld ud anonymitet.

Det er dog vigtigt at pointere, at en indberetning kan være så konkret, at det alene ud fra indholdet er muligt at identificere dig. Whistleblowerenheden vil gennem IT-systemet kontakte dig med henblik på at ændre indholdet i indberetningen, hvis det vurderes, at anonymiteten er vanskelig at bevare og det ønskes fra din side.

Hvordan indberetter du?

1. Klik på knappen ”Start indberetning” nederst på denne side. Du ledes nu til en side, hvor du kan foretage indberetningen
2. Udfyld ”Emne” for din indberetning
3. Udfyld hvilken ”enhed” det drejer sig om. Hvis flere enheder vælg den primære enhed
4. Udfyld ”Beskrivelse” af hændelsen
5. Vedhæft eventuelt billeder og/eller andre filer
6. Klik på knappen ”Send Indberetning”
7. Du vil efter kort tid modtage en kvittering. I den kvittering er der et link som du kan anvende helt anonymt fremover til at følge sagen. Udfyld din e-mail. Whistleblower-enheden kan ikke se din e-mail, men kommunikerer med dig via IT-systemet. Vi anbefaler meget, at du indtaster din e-mail, så whistleblowerenheden kan følge op på din henvendelse, hvis der er behov for yderligere informationer. Klik på knappen ”Gem E-mailadresse”.
Begin reporting