Elizas whistleblowerordning

Eliza prioriterer indberetninger i whistleblower-systemet højt. Alle indberetninger behandles fortroligt og opbevaringer, undersøgelser af henvendelser sker på betryggende vis og anonymt.

Hvad kan indberettes?

I whistleblower-systemet kan du anmelde alvorlige forhold der vedrører Eliza, som f.eks. bestikkelse, underslæb, regnskabsfusk, dokumentfalsk, nepotisme, korruption, fysisk vold, seksuelle krænkelser/upassende adfærd mv.

Du kan også anmelde forhold som har resulteret i væsentlig person- eller miljøskade.

Mindre alvorlige forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold mv. skal ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler.

Hvilke forhold skal med?

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold – også forhold du ikke umiddelbart anser for vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand.

Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et eller flere dokument, bedes du vedhæfte disse i digital form.

Følg med i sagen

Når du sender anmodningen har du mulighed for at vælge, at du vil følge med i sagen. Det kan være en god idé at følge med i sagen, da de personer, der behandler anmeldelserne kan have behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen.

Alt foregår helt anonymt. Når du indsender din anmeldelse, får du tildelt et link og har mulighed for at følge med i sagen hver gang der sker noget nyt.

Begin reporting